Varoitusmerkit

Varoitusmerkki on merkintään sisältyvä kuva, joka sisältää varoitussymbolin ja erityiset värit, joiden tarkoituksena on tarjota tietoa vahingosta, jota tietty aine tai seos voi aiheuttaa terveydelle tai ympäristölle

Varoitusmerkki on merkintään sisältyvä kuva, joka sisältää varoitussymbolin ja erityiset värit, joiden tarkoituksena on tarjota tietoa vahingosta, jota tietty aine tai seos voi aiheuttaa terveydelle tai ympäristölle. CLP-asetuksen myötä Euroopan unionissa otettiin käyttöön uusi vaarallisten aineiden luokittelu- ja merkintäjärjestelmä. Varoitusmerkit ovat myös muuttuneet ja vastaavat YK:n maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettua järjestelmää.

Joissakin tuotteissamme näkyy EU:n asetusten mukainen vaarasymboli. Alla listattuna niiden merkkien selitykset, joita joissakin tuotteissamme käytetään. Vaaramerkkien selitykset vaihtelevat tuotteen ja sen sisällön mukaan, alla listattuna kaikki lausekkeet mitä käytämme tuotteissamme.

Nämä merkit esiintyvät joissakin puhdistus- ja poistoaineissa sekä suoja-aineissamme.

ImageHelposti syttyvä neste ja höyry
Syttyvä neste ja höyry

Image

Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta
Ärsyttää voimakkaasti silmiä

ImageSilmiä vaurioittavaa

 

Nämä merkit on vain puuöljyissämme:

Image

Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin

 

ImageMyrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

 

Lue lisää turvallisuusselosteestamme.

Lisätietoa vaaramerkeistä: https://echa.europa.eu/fi/chemicals-in-our-life/clp-pictograms