SKYDDSMEDLETS LUKT

SKYDDSMEDLETS LUKT

Fråga:

Avdunstar skyddsmedlets starka lukt?p>

Svar:

Alkohollukten från Softcares skydd avdunstar i ett ventilerat utrymme på en halv timme. Håll dörren eller fönstren öppna medan du sprayar. Om lukten håller i längre, öka ventilationen. Alkoholen är ett avdunstande lösningsmedel som försvinner helt utan att lämna efterlukt. Produkten är även säker att använda och den innehåller inga PFOS-föreningar.