Testit

Softcare suojaa on testattu monipuolisesti

Heller Leder Softcare-testiseloste

Softcare oli kaikissa testityypeissä erittäin hyvä. No: 3758 20.1.03 (käännös saksan kielestä) Testi on suoritettu DIN53350-18.4.2.2 – mukaan Koe suoritettiin kuudella antiikkivärjätyllä nahkakappaleella, numeroituna 1-6 Koekappale 1: Käsitelty pelkällä Softcare nahanpesuaineella Koekappale 2: Käsitelty pelkällä Softcare hoitovahalla Koekappale 3: Käsitelty pelkällä Softcare nahanpesuaineella ja hoitovahalla Koekappale 4: Käsitelty pesu-, hoito- ja suoja-aineella Koekappale 5: Käsitelty pelkällä suoja-aineella Koekappale 6: Vertailukappale ilman käsittelyitä Suoritetut testit: Kuivahankaus 500 x DIN EN ISO 11640 Mukaan, >4 = erinomainen tulos, asteikko 0-5 Märkähankaus 80 x, DIN EN ISO 11640 mukaan, >4 = erinomainen tulos, asteikko 0-5 Tarttumislujuus IUF 470 – mukaan oltava yli 1,5 N/cm Taivutuskestävyys, 20.000 kertaa DIN 53351 mukaan, Ei saa olla vaurioita.
testitaulukko
Testattu nahkatyyppi: Princess Grain Flama Spesifikaatio: GÜTERRICHTLINIE VDL/90 KooDI: VDL.ZUGER Koesuunnitelma-Nr: 29 Kuten testitulosten lukuarvot näyttävät, oli Softcare kaikissa testityypeissä erittäin hyvä.

Käyttöturvallisuus

Pienten muutosten todettiin olevan ohimeneviä ja arvojen palautuvan ennalleen. T.N.O. Ravinto- ja hivenainelaboratorio, Hollanti. Testitulokset: Akuutti hengityksen kautta tuleva myrkyllisyys Softcare suihkeella. Testissä oli 8 rottaa, joista neljä urosta ja neljä naarasta. Ne olivat 4 tunnin ajan tilassa, jossa oli ilmassa sumuna Softcarea 20,4 plus/miinus 0,1 g/m³. Sumutteen määrä painovoima analyysiin perustuen oli 105,8 +/- 3,4 mg/cm³. Noin 94 % sumun partikkeleista oli kooltaan välillä 1.0 – 4.2 µm Lopputuloksena voitiin todeta, että akuutti altistus edellä kerrotulla määrällä aiheutti pieniä muutoksia keuhkojen toiminnassa ja kudoksissa, jotka kuitenkin todettiin olevan ohimeneviä ja arvojen palautuvan ennalleen.

Softcare ja GoreTex

Softcare-suojat sopivat käytettäviksi nahka- ja tekstiilipintaisille GoreTex-tuotteille.Tutkija Esben Fhomsen tutki GoreTex -laboratoriossa Tanskassa Softcare-kyllästeen sopivuutta Gore-Tex tuotteille. Testivaatimukset ovat seuraavat: 1. Kylläste ei saa vähentää tuotteen hengittävyyttä enempää kuin 20 % 2. Kyllästyksen jälkeen tuote ei saa 4 tuntia vedessä upoksissa ollessaan imeä itseensä enempää kuin 20 % painostaan vettä. Tulokset Softcarella käsittelyn jälkeen: 1. Hengittävyys aleni 4.9 %. 2. Tuote imi itseensä vettä 10 % Softcare-suojat sopivat käytettäviksi nahka- ja tekstiilipintaisille GoreTex- tuotteille, koska Softcare jättää pinnan hengittäväksi eikä päästä vettä imeytymään tuotteeseen.

Palotesti villalle, Treviralle ja polyesterille

Softcare ei vaikuta tekstiilien syttyvyyteen ja palamiseen.Tekstiilien palotestit Softcare tekstiilisuojalla pinnoitetuille 100 % villalle, Trevira CS:lle ja polyesterille Finnairin testilaboratorion suorittamana. Testimetodina käytettiin FAR 25-32,25,853 b. Testeissä voitiin todeta, että Softcare ei vaikuta tekstiilien syttyvyyteen ja palamiseen. Testi tehtiin 22.10.1993, raportti 24/93, 25/93 ja 26/93.

Kulutuskestävyys

Molemmat koekappaleet olivat ehjiä testin jälkeen.Softcare-käsittelyn kulutuskestävyystesti. Testimenetelmä: BS5690:1991, paine 12 kPa. Suoritettu marraskuussa 1997. Testi suoritettiin Hallingdal 2000, FV.750 -kankaalla, josta tehtiin yksi kappale suojaten Softcare Tekstiilisuojalla ja vertailukappale ilman suojausta. Kappaleille pyydettiin tekemään Martindale-hankauskestotesti, 100.000 hankauskertaa. Molemmille koekappaleille suoritettiin hankauskesto testi 100.000 Martindalea. Lopuksi voitiin todeta, että molemmat koekappaleet olivat ehjiä testin jälkeen. Softcare käsitellylle koekappaleelle tehtiin vedenhylkivyystesti hankaustestin jälkeen. Koekappale osoitti vielä hyvää vedenhylkivyyttä. 100.000 hankaustestin jälkeen Softcaren vedenhylkivyys oli vähentynyt jonkin verran. Testin teki DTI Clothing and Textile / Henrik Eigtved, DK.2630 Taastrup.

Softcare ja turvallisuus

Tuote ei ole myrkyllinen luonnossa. Ruotsin Kuitu- ja polymeeriitutkimusinstituutti, osastopäällikkö Stefan Posner: Tutkittuamme myrkyllisyys ja ympäristömyrkyllisyys tiedot ja tuotteen käyttöturvallisuustiedotteen voimme antaa seuraavan selvityksen:

Myrkyttömyys Tuotteen LC55 arvo on >5000mg/kg. Tämä osoittaa, että tuotteeseen ei sisälly myrkyllisyysriskiä sen käyttäjälle tai tuotteen kanssa tekemisiin joutuvalle.

Ympäristö

Hajoavuus luonnossa on mitattu 28 päivän testissä, joka on OECD normien mukainen kesto biohajoavuustestille. Tutkimuksen mukaan yli 60 % tuotteesta hajoaa luonnossa 28 vuorokauden aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että tuote on OECD normien mukaan luonnossa hajoava. Biologinen hajoavuus annetaan log Pow-arvona. Jos tämä on yli 3 on tuote biologisesti hajoava. Fluorotelomeereille tämä arvo on 0.3. Käytössä olevien tietojen mukaan tuote ei ole myrkyllinen luonnossa. Muita kommentteja: Kun tuote sisältää fluorotelomeerejä, on syytä kiinnittää huomiota tuotteen palamiseen. Jos fluorotelomeerejä sisältävä tuote palaa liian vähän hapen kanssa, voi palamistuloksena syntyä vetyhalogenoideja, jotka ovat myrkyllisiä kaasuja. Lisäksi on muistettava, että erilaisilla kemikaaleilla on omat käyttöohjeensa. Kun noudatetaan valmistajan antamia käyttöohjeita, varmistetaan tuotteen turvallinen käyttö.